การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งแรงดันสูง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งแรงดันสูงสามารถนำไปสู่รูปแบบใหม่ของผลึกน้ำแข็งและกระบวนการแช่แข็งเพื่อรักษารสชาติและความสดใหม่ของอาหารการใช้เทคโนโลยีนี้กับระบบโซ่เย็นที่ใช้ในปัจจุบัน การขนส่งอาหารสดคาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการตลาดของอาหารต่อไป เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกต่าง ๆ

ช่วงของขอบเขตการใช้งานนั้นไม่มีที่สิ้นสุด สามารถค้นพบลักษณะของวัสดุใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นแรงดันสูงมากดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถึงขีดจำกัด จึงสามารถผลักไปสู่มิติใหม่ได้ ใช้แรงดันในระดับสูงในน้ำในการสร้างน้ำแข็งที่อุณหภูมิห้องและควบคุมพฤติกรรมการเติบโตของมันโดยการบีบอัดน้ำแบบไดนามิก