การปูทางสำหรับระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดขั้นสูง

ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มนักวิจัยได้ออกแบบระบบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โดยใช้ตัวควบคุมหลักแบบแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้การบีบนิ้วกำลังหรือการจับยึดรวมกัน ระบบถูกทดสอบผ่านการทดลองชี้ซึ่งผู้เข้าร่วม 15 คนต้องควบคุมแขนหุ่นยนต์เพื่อนำปลายเข็มเข้าไปในรูเป้าหมายในระยะเวลาน้อยที่สุดโดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งกีดขวาง มีการทดสอบเงื่อนไขต่าง ๆ

สำหรับการจับแต่ละประเภทเช่นการใช้แขนและที่วางฝ่ามือการใช้ที่จับประเภทของที่จับและการเคลื่อนไหวของมือจับ ผลการวิจัยพบว่าด้ามจับแบบผสมผสานให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการทดสอบการชี้ในแนวหน้าต่างๆรวมถึงจำนวนความล้มเหลว (สัมผัสกับสิ่งกีดขวาง) เวลาที่ต้องใช้และความยาวโดยรวมของการเคลื่อนไหวที่ดำเนินการไปถึงเป้าหมาย การออกแบบตัวควบคุมหลักใหม่นี้อาจเป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้องในการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ วิธีการควบคุมของผู้ควบคุมหลักสำหรับการผ่าตัดหุ่นยนต์มีอิทธิพลสำคัญในแง่ของการหยั่งรู้ความสะดวกสบายความแม่นยำและความเสถียรนอกจากการเปิดใช้งานการดำเนินการที่แม่นยำแล้ววิธีการจัดการที่สะดวกสบายอาจเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและศัลยแพทย์ งานในอนาคตจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแขนหุ่นยนต์ แต่งานนี้เป็นการปูทางสำหรับระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดขั้นสูง