การพัฒนาโครงการรถไฟทั่วประเทศ

การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังศึกษาโครงการรถไฟสี่สายในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใหญ่โดยคาดว่าจะมีการประมูลโครงการ 8 พันล้านเหรียญแรกซึ่งจะวิ่งจากศรีราชาไปยังมาบตาพุดในปีหน้า รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดรัตนโกสินทร์กล่าวว่าโครงการรถไฟเหล่านี้จะสนับสนุนการเดินทางและการคมนาคมขนส่งระหว่างเมืองสำคัญต่างๆในภาคตะวันออก

โครงการทั้งสี่โครงการประกอบด้วยรางคู่จากศรีราชา, มาบตาพุด, ระยอง, จันทบุรีถึงตราด รางคู่จากคลอง 19 ถึงอรัญประเทศ เป็นรางคู่ที่เชื่อมต่อกับท่าเรือสามท่าเรือ – แหลมฉบังสัตหีบและมาบตาพุด – และทางรถไฟคู่ที่เชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทวาย “เป้าหมายของ ร.ฟ.ท. คือการพัฒนาโครงการรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ๆ มีเพียงทางรถไฟเดียวระหว่างศรีราชาและมาบตาพุดทางตะวันออก เหล่านี้จะเป็นรางรถไฟคู่แรก เราได้รับงบประมาณในการศึกษาเพื่อการออกแบบและคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีหน้า “นายวรวุฒิกล่าว