มาเลเซียกำลังปฏิรูป ก.ม.ป่าไม้ที่ใช้มานาน

รัฐมนตรีมาเลเซียเผยว่า มาเลเซียกำลังปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ที่ใช้มานานหลายทศวรรษ และจะพิจารณาข้อเสนอแนะของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปกป้องป่าไม้ได้ดียิ่งขึ้น

เว็บไซต์ฟรีมาเลเซียทูเดย์รายงานว่า นายเต็งกู ซุลปูรี ชาห์ ราชา ปูลี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงน้ำ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติมาเลเซียเผยกับสื่อเมื่อไม่นานมานี้ว่า รัฐบาลได้เริ่มการหารือเรื่องปฏิรูปกฎหมายแล้ว หวังว่าร่างกฎหมายใหม่จะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ภายในต้นปีหน้า แต่จะต้องนำเสนอต่อสำนักงานอัยการสูงุดก่อนเป็นอันดับแรก และจะเปิดรับฟังความเห็นจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย หนึ่งในข้อเสนอแก้ไขคือ การให้รัฐบาลกลางขอความร่วมมือจากรัฐบาลระดับรัฐให้มากยิ่งขึ้น หากรัฐบาลระดับรัฐเห็นด้วยก็จะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ เพราะปัจจุบันรัฐบาลกลางมีหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและเฝ้าติดตามเท่านั้น ขณะที่รัฐบาลระดับรัฐมีอำนาจให้ใบอนุญาตตัดไม้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับป่าไม้

แหล่งข่าวในกระทรวงเผยว่า อุปสรรคใหญ่คือการโน้มน้าวให้รัฐบาลระดับรัฐสนับสนุนการแก้กฎหมาย ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่า รัฐธรรมนูญมาเลเซียบัญญัติให้การดูแลป่าไม้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับรัฐ ไม่ใช่รัฐบาลกลาง เป็นเหตุให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้รับความสำคัญมากกว่าสภาพแวดล้อมและสิทธิของคนพื้นเมือง กลุ่มโกลบอลฟอเรสต์วอตช์ระบุว่า ปีที่แล้วโลกสูญเสียพื้นที่ป่าเขตร้อนไปถึง 75 ล้านไร่ เฉลี่ยสูญเสียพื้นที่ป่าขนาดเท่าสนามฟุตบอลนาทีละ 30 สนาม โดยมีมาเลเซียเป็น 1 ใน 6 ประเทศที่ป่าหมดมากที่สุด เพราะนอกจากเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้สักและไม้รายใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากอินโดนีเซียที่ต้องมีการถางป่าจำนวนมาก