เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยความจำ

กรอบความจำสำหรับการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญต่อการสร้างการสืบค้นข้อมูลหน่วยความจำที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยความจำสำหรับการจับคู่เดิมการรับรู้การเปลี่ยนแปลงและการจับคู่ใหม่ การศึกษาในปัจจุบันสำรวจปรากฏการณ์การเปลี่ยนหน่วยความจำในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ซึ่งวิดีโอกิจกรรมประจำวันจะแทนที่รายการคำที่จับคู่ นอกจากนี้ยังเพิ่มองค์ประกอบตามลำดับเหตุการณ์ด้วยการแนะนำวิดีโอแทนกิจกรรมที่ถ่ายทำกันภายในหนึ่งสัปดาห์ ข้อเสนอแนะว่าการสร้างการเชื่อมต่อตามเวลาจะช่วยปรับปรุงการเรียกคืนเนื่องจากหน่วยความจำสำหรับเหตุการณ์ในภายหลังฝังอยู่ภายในร่องรอยที่มีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ล่าสุดฝังเหตุการณ์ก่อนหน้า แต่ไม่ได้กลับกัน