Category Archives: health news

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่แพ้

สำหรับตอนนี้ผู้บริโภคได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในปัจจุบันสำหรับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพหัวใจ ซึ่งรวมถึงการปรับอาหารสุขภาพเช่นการรับประทานผักผลไม้ธัญพืชและอาหารเพื่อสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย เนื้อแดงแบบ Lean สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่แพ้ การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ Continue reading อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่แพ้

แนะ 4 ข้อป้องกัน “โรคมือ เท้า ปาก”

กรมอนามัย ห่วงโรคมือเท้าปากระบาดช่วงเปิดเทอมฤดูฝน แนะพ่อแม่ ครู ใช้หลัก “4 ร.” ช่วยป้องกันโรคได้ รักษาความสะอาด สุขอนามัย สังเกตอาการเด็ก และระวังไข้สูงเหนื่อยหอบ ย้ำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปากให้หยุดเรียนและพาเด็กไปพบแพทย์ทันที นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกานป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่มีโอกาสระบาดสูงช่วงฤดูฝนและเปิดเทอม Continue reading แนะ 4 ข้อป้องกัน “โรคมือ เท้า ปาก”

สธ.เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในตปท.ใกล้ชิด

สธ. เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เผยผลการประชุมของ WHO ล่าสุด พร้อมย้ำประเทศไทยยังคงมาตรการเข้มข้นและต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เผย WHO แจ้งยังไม่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ ประเทศไทยยังคงมาตรการเข้มข้นตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องใน 3 ระดับ ปัจจุบันมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในไทยแต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด Continue reading สธ.เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในตปท.ใกล้ชิด