Category Archives: travel news

อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน)

อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ตั้งอยู่ ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกสายน้ำผึ้ง ใกล้วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บุคคลสำคัญที่ทางจังหวัดได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมา ก็คือ พระขัติยวงษา (ทน) ซึ่งเป็นบุตรของท้าวจารย์แก้ว เจ้าเมืองท่ง โดยพระขัติยะวงษา (ทน)ได้รับสถาปนาให้เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2318 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาจกล่าวได้ว่า พระขัติยวงษา (ทน) เป็นผู้นำในการสร้างบ้านแปงเมือง Continue reading อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน)

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน ศรีสุพรรณ

หัตถกรรมเครื่องเงินเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่เชียงใหม่มายาวนาน และเป็นที่รู้กันดีว่าถนนวัวลายนั้นเป็นแหล่งงานหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ในอดีตจนปัจจุบัน ทั้งนี้ การทำเครื่องเงินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่อาศัยความประณีตและความละเอียดอ่อน ซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่องเงินวัวลายนั้นเป็นที่ยอมรับกันดีในเรื่องคุณภาพและความละเมียดละไมในการ “ดุนลาย” ที่สวยงามอย่างยากจะหาที่ใดเปรียบได้ Continue reading หมู่บ้านทำเครื่องเงิน ศรีสุพรรณ